Gå till huvudmenyn
Den runda ögonskuggspenseln är lätt och fluffig vilket hjälper dig att sudda din skugga och ger dig perfekta mjuka övergångar Doppa penseln i din skugga, slå av överflödigt pigment och applicera sedan i mjuka circulerande rörelser. I ponnyhår för optimal fördelning av pigment. Alla .FÄRG Collections borstar är tillverkade för hand med material utav bästa kvalitét för lång livslängd och perfekt applicering.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart