Gå till huvudmenyn

Fuck Racism-paletten "Laila Hidari" är fylld med några av våra populäraste creme baser, skapat för att ge dig ett bas kit samtidigt som du bidrar till en bättre värld!

Denna paletten innehåller: Mint green, Nougat, Almond, Asabea, Peachy orange och Mixing base. Passar dig som har ljus hud.

Läs mer om vårt värde drivna arbete på vår sajt.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart