Gå till huvudmenyn

FÄRG diplom är avsedd för våra partnerskolor som har diplomerat en elev med godkända resultat i enlighet med skolan och FÄRGs riktlinjer. Diplomen kan enbart beställas av certifierade lärare hos våra partnerskolor och kontrolleras innan utskick. Vi förbehåller oss rätten att neka köp vid oklarheter kring lärarens behörighet eller elevens resultat. Diplomen kommer utan namn och du som lärare fyller själv i elevens namn.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart