Gå till huvudmenyn

Den perfekta paletten för alla makeup artister att ha i sitt kit. Den håller alla skuggor som behövs för att skulptera ett helt ansikte!

Paletten är även med i i kitet du får med vår Proffesional makeup artist utbildning på 12 veckor.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart